تبلیغات
آزاد پـــروتـــــــــــز - ضوابط تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی (سال87)
 
1- لابراتوار پروتزهای دندانی به محلی اطلاق می شودکه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی پس از اخذ مجوز قانونی جهت ساخـت انواع پروتزهای دندانی متحرک و ثابت و اپلاینس ( دستگاه های کمکی دایر می گردد) .

2- مجوز تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی برای متقاضیان فارغ التحصیل رشته کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی صادر می گردد .

تبصره 1 : برای متقاضیانی که دارای مدرک تکنسین تجربی لابراتوار دندانی قانون مصوب 1364 می باشند نیز درصورت تائید صلاحیت پروانه تأسیس صادر می گردد .

تبصره 2 : برای فارغ التحصیل دیپلم پروتزهای دندانی هنرستان تربیت تکنسین پروتز دندانی دانشگاه شهید بهشتی نیز پروانه تأسیس صادر می گردد .

تبصره 3 : به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربی دندان و کمک دندانپزشکان تجربی ) که متقاضی تأسیس لابراتوار باشند در صورت تائیدصلاحیت مشروط به تحویل پروانه های مذکور ‘ تعهد به عدم ارتباط با بیمار، پروانه تأسیس داده خواهد شد .

تبصره 4 : برای کمک تکنسین های دندانسازی تجربی سال 54 که دارای پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پـزشکـی باشد نیـز پروانـه تأسیس صادر می گردد

3- برای هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت فقط مجوز تأسیس یک لابراتوار صادر می گردد .


شرح وظایف مؤسس لابراتور.....

1- حفظ رعایت شئونات اسلامی ، اخلاقی ، حرفه ای در محیط کار

2- رعایت کامل اصول بهداشتی و کنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشک معالج

3- ساخت انواع پروتزهای متحرک و ثابت و اپلاینس های دهان و فک و صورت ( براساس نوع مجوز صادر شده )

4- تأسیس و تدارک تجهیزات و لوازم مورد نیاز

5- تأسیس کادر فنی واجدالشرایط در لابراتوار مطابق با شرایط شاغلان فنی

6- رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات علمی و فنی دندان پزشک معالج

7- اجرا و رعایت کلیه مقررات ، ضوابط ، دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

8- رعایت اصول ایمنی بهداشت محیط و حرفه در محل کار مانند استفاده از سمعک ‘ عینک محافظ و دستکش هنگام کار

9- ثبت سوابق برای کلیه سفارشات دندان پزشکان و مراکز درمانی دندان پزشکی طرف قرارداد

10- نظارت بر مراحل مختلف طراحی ، ساخت و حفظ اصول علمی و فنی

11- نظارت کامل بر تهیه و مصرف مواد لابراتواری

12- تطبیق وسیله ساخته شده با دستور کار ( دستورالعمل ) دندان پزشک معالج

13- نظارت بر عملکرد کارکنان و آموزش حین خدمت آنها

4- مجوز کار لابراتوار پروتزهای دندانی قابل واگذاری به غیر نمی باشد .

5- هرگونه تغییر و انتقال محل لابراتوار باید پس از کسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد .

تبصره : هرگونه تغییر در شاغلان فنی با توجه به رعایت فصل سوم آئین نامه می بایست

بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود .

6- در صورتی که مسئول لابراتـوار بـه دلایلی موجه قصد تعطیل و انحلال لابراتوار را داشته باشد بایستی مراتب به اطلاع دانشگاه مربوطه اعلام گردد .

7- لابراتوار بـه هیچ وجه حق پذیرش مستقیم بیمار ( از قبیل پذیرش بیمار، معاینه ، امتحان پروتز ، تطبیق رنگ دندان ها قالب گیری و ... ) را ندارد .

8- نصب پروانه تأسیس و کارت شاغلین فنی در محل لابراتوار الزامی است .

9- لابراتوار پروتزهای دندانی باید فاقد هرگونه تجهیزات غیر ضروری مانند صندلی و یونیت دندانپزشکی باشند در غیر این صورت مشمول فصل چهارم آئین نامه تخلفات می گردند .

10- لابراتوار پروتزهای دندانی می بایست تابلوی مربوطه را مطابق با شرایط که در ذیل اعلام می گردد نصب نمایند .

- ابعاد تابلو 70 * 50 سانتی متر بدون تصویر باشد .

- عنوان تابلو می بایست مطابق با پروانه تأسیس باشد .

11- تهیه برگ دستور کار لابراتوار

12- تهیه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسیس به ابعاد 5/1*4


تبصره : استفاده از عناوین اضافی که در پروانه تأسیس ذکر نگردیده ممنوع می باشد .


13- لابراتوارپروتزهای دندانی ملزم به رعایت مشخصات فنی استانداردومطلوب ، تجهیزات وملزومات فنی لازم می باشند .

1-13- لابراتوار از نور کافی برخوردار و از نظر بهداشتی مطلوب باشد .

2-13- لابراتوار از تهویه کافی برخوردار باشد .

3-13- کف و دیوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشد .

4-13- قسمت های مختلف لابراتوار ( اتاق پروتز ثابت ، کرم کبالت ، گ‍چ ریزی و مفل گذاری و پرداخت و ... ) در صورت فعالیت می بایست به صورت مجزا در نظر گرفته شود .

14- در صورتی کـه مسئول لابراتوار پروتز های دندانی از ضوابط و مقررات آئین نامه تخطی نماید به شرح ذیل اقدام خواهد شد .

1-14- تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط .

2-14- اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی ذیربط

3-14- لغو موقت پروانه کار و تعطیلی لابراتوار به مدت یک تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگی مشاور محترم معاون سلامت و رئیس اداره امور پروانه ها

4-14- لغو دائم پروانه کار و تعطیل دائمی لابراتوار توسط مشاور محترم معاون سلامت و رئیس اداره امور پروانه ها

15- با متخلفینی که در امور درمانی دندان پزشکی دخالت نماید براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی برخورد خواهد شد .

16- اعتبار پروانه تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی 2 سال بوده و تمدید آن منوط به شرکت در دوره بازآموزی اداره سلامت دهان و دندان می باشد .

مراحل صدور مجوزهای قانونی


الف ) مدارک مورد نیاز :

1- ارائه درخواست کتبی امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت درمان و مدیریت درمان رسیده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد .

تبصره : جهت متقاضیان شبکه های تحت پوشش دانشگاه ضروری است درخواست از طریق

شبکه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد .

2- تکمیل فرم های مربوطه (فرم ها پس ازارائه درخواست توسط واحدصدورپروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود ).

3- ارائه یکی از مدارک زیر :

- اصل گواهی نامه کاردانی پروتزهای دندانی ( گواهی پایان طرح یا عدم نیاز به همراه تائیدیه اداره کل )

- اصل مدرک کار دندان سازان ( کمک تکنسین تجربی دندانسازی سال 1354 )

- تکنسین تجربی لابراتوار سال 1364

- دیپلم پروتز دندانی شهید بهشتی 1354

- مجوز تبصره 5

- بهدار تجربی دندان

- کمک دندان پزشک تجربی

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت

5- 4 قطعه عکس 4 * 3

6- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

7- گواهی عدم اعتیاد

8- تصویر کامل صفحات شناسنامه

9- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان ( برای فارغ التصیلان دانشگاهی)

10- اصل و کپی و کارت واکسیناسیون علیه هپاتیت و صحت سلامت

11- اصل و کپی گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت مستخدمین دولت

12- ارائه تصویر یا شماره کد ملی

توضیح : در خصوص گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد وکارت بهداشتی مکاتبه از طریق دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک فوق توسط متقاضی انجام می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ گواهی ها به عهده متقاضی می باشد .

ب ) پس از تکمیل مدارک پرونده جهت تائیدواخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال

می گردد .

ج ) پس از تائید مدارک ، کارشناسی از مکان لابراتوار و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه انجام می پذیرد .

د ) در صورت تائید مکان و تجهیزات لابراتوار، مدارک مشروحه ذیل توسط متقاضی به واحد صدور پروانه ها ارائه

می گردد .

- سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر با ذکر پلاک ثبتی

- فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی اعلام خواهد گردید،مبالغ جهت تهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

ه ) صدور پروانه تأسیس لابراتوار پروتز دندان

و ) تحویل پروانه صادر شده به متقاضی


توضیح : پروانه تأسیس فقط به متقاضی تحویل داده می شود .
نوع مطلب : پروتز، اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


10 مرداد 92 17:02
حتما باید تو شهری که درس خوندی لابراتوار بزنی؟
Admin خیر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آزاد پـــروتـــــــــــز
درباره وبلاگ

به آزادپروتز خوش آمدید...
استفاده از تمامی مطالب این وبلاگ جز برای بالابردن و پرورش علم دندان، شرعا و قانونا، حرام و خطاست.

مدیر وبلاگ : Admin
نویسندگان
نظرسنجی
شفاف سازی برنامه های ادغام شدن کنکور سراسری و آزاد ... بود.آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :